Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION

جلسه مشترک بورد سوتا و نمایندگان شاخه های محلی سوتا

October 06, 2017 23:11 | Anonymousروز شنبه 16 سپتامبر اولین جلسه مشترک بورد و نمایندگان شاخه های محلی سوتا برگزار شد. در این جلسه که هدف آن تبادل اطلاعات و همفکری در امور جاری سوتا بود اعضای بورد نهم و نمایندگان اكثر شاخه های فعال سوتا (سوئد، سیاتل، واشنگتن DC و کالیفرنیای جنوبی) و همچنین داوطلبان تاسیس شاخه های جدید(ونکور و فرانسه) شرکت داشتند.


محور اصلی این جلسه علاوه بر اشنایی افراد با یکدیگر و ارائه گزارش مختصری از وضعیت شاخه ها توسط نمایندگان هر شاخه بیشتر حول محور گردهمایی اینده سوتا بود.


مقرر شد در جلسه بعدی که در تاریخ 14 اکتبر برگزار خواهد شد نمایندگان حاضر درجلسه بحثهای این جلسه را با شاخه مربوطه خود در میان بگذارند و با ایده ها و پیشنهادات خود برای گردهمایی اینده سوتا بورد را برای تصمیم گیری و هرچه بهتر برگزار کردن گردهمایی یاری کنند.


بورد نهم سوتا امیدوار است با برگزاری جلسات ماهیانه با نمایندگان شاخه های محلی به ارتباط هرچه بیشتر و بهتر اعضای سوتا و تبادل نظرات و تجربه های موفق شاخه ها با یکدیگر و در نتیجه قوی تر شدن سوتا کمک کند.


شریفی ها در هر نقطه از جهان میتوانند با پیوستن به شاخه های محلی سوتا به شبکه بزرگ دوستان و همکلاسیها و همدانشگاهی های خود بپیوندند.Copyright © SUTA. All Rights Reserved.
Powered by Wild Apricot Membership Software