Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION

به یاد مرحوم منصور آجودانی

May 12, 2019 09:42 | Anonymous

متاسفانه طی چند هفته گذشته خبر درگذشت آقای منصور آجودانی مسئول آزمایشگاه الکترونیک دانشکده برق را  دریافت کردیم. ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگ شریف به خصوص مجموعه دانشکده برق، سوتا افتخار دارد که از ایشان در سال 2014 به عنوان "برنده جایزه  کارکنان سوتا" (SUTA Staff Appreciation Award)، تقدیر کرده است (مشترکا به همراه سرکار خانم افسانه تهرانی).

همچنین  ده سال پیش در چنین روزهایی که هفته معلم در ایران است با ایشان مصاحبه ای انجام داده ایم که خالی از لطف نیست و میتوانید نگاهی به آن بیندازید. خاطرات شنیدنی سه هم دانشگاهی عزیز در مورد مرحوم آجودانی را هم در ادامه همان مصاحبه میتوانید بخوانید: suta.org/Resources/Documents/Newsletter-64.pdf - صفحه 15 الی 17.

مطلبی که دکتر مریم حشمت زاده از هم دانشگاهی های عزیزمون که در کانادا ساکن هستند در کانال شخصی خود (t.me/gheseyemaryam) در یادبود ایشان منتشر کرده اند به درستی حق مطلب رو ادا میکند. قسمتی از نوشته ایشان  را در ادامه میخوانید :

"... شخصيت مؤثر و شريفِ   آقاى آجودانى، در عنوان " تكنسين آزمایشگاه الكترونيك" نمى گنجيد. چهل سال، ضلع غربی طبقه چهارمِ دانشکده برق، محل کارش که نه...خانه اش بود و رسیدگیِ مسئولانه به آزمایشگاهِ الکترونیک، شغلش که نه...عشقش بود. دانشجویان، گويى فرزندان عزيزش بودند كه برای تک تک شان ارزش و احترام قائل بود. گاهى در پايان روز، غذاى يك نفره اش را كه بر روى اجاق كوچكى در انتهاى آزمايشگاه گرم ميكرد، مهربانانه به دانشجويى كه مانده بود تا كارش را تمام كند، تعارف ميكرد. مریم گاه گاهی در ساعاتی که كلاس نداشت به آزمایشگاه میرفت تا در جمع و جور کردن وسایل و دستگاه ها کمکى کند و چیزی یاد بگیرد. آقای آجودانی هم كارهاى كوچكى به او میداد تا با "سیم چین" و"قلع کِش" و "لحيم" تمرين كند. معتقد بود دخترها خيلى با هوش هستند، و اگر از فرصت هاى برابر برخوردار باشند، بهتر از پسرها كار مى كنند. براى همين هميشه نسبت به آنها و يادگيرى شان، توجه خاصى داشت.

تعهد و وسواس آقاى آجودانى در حفظ نظم و نظافت آزمايشگاه مثال زدنى بود و حكايت از عشقِ واقعيش به كار و به دانشجويان داشت او در آزمايشگاهش شاهدِ شكست، تلاش و پشتكار، خنده ها و گاه گاه فريادهاىِ شادى از جواب گرفتن از مدار، و همينطور سر خاراندن هاى از سرِ استيصال در جواب نگرفتن از مدارهاى الكترونيك بود. 

مشوّقى حاضر و بى ادعا و معلمى براى روح ها و استعدادهاى جوان. در طول سالها، هر بار كه مريم به ايران ميرفت و به آزمايشگاه سرى ميزد، آقاى آجودانى با افتخار و اشتياق از موفقيت هاى دانشجويانِ برق شريف خبر ميداد، جورى كه انگار از فرزندان خودش ياد ميكرد، خانم "س" استاد دانشگاه معتبرى در آمريكاست، سال پيش اومد اينجا سر زد. آقاى "ف" رييس يك شركت بزرگه تو كانادا، شهرش رو نميدونم. شما كدام شهر هستى؟  دو تا خواهر بودين، خواهرت چكار ميكنه؟ آقاى "ن" همينجا ايرانه، دانشگاه اصفهان استاده، آقاى "م" رو هم که میشناسید؟ یادتونه؟ مديرعامل يك شركت معتبره، خانم "ر" دوست داشت درسش رو ادامه بده، ولى ازدواج كرد ، شما هم كه ازدواج کردی و رفتی، ولی خوبه که درست رو ادامه دادی و گاهاً با چشمانى پرازعشق و افتخار، به هدايا و كارت هاى دانشجويان در بالاى قفسه ها، و يا زير شيشه ميزش اشاره ميكرد.

آقاى آجودانى، نمونه يك انسان متعهد، وظيفه شناس، با اخلاق و شرافت مند بود گذشته اش را كسى نمى پرسيد و راز برقِ گاه به گاهِ چشمهايش را كسى نميدانست. دلش خانه رازها و نگاه ها، شادى ها و غم ها، و موفقيت ها و شكست هاى نسلهاىِ متوالى دانشجويان بود، و زندگى كاريش، درس تعهد و نظم، و خستگى ناپذيرىِ وجدان. وقتى در اولين هفته ى ارديبهشت ٩٨، بهار دست او را گرفت و با خود به جاودانگى برد، جاى خالى و خاطره اش در طبقه چهارم دانشكده برق براى هميشه باقى ماند و مسئوليتى سنگين براى هر كس كه قرار است در آن سِمَت، ادامه دهنده تعهد و شرافتِ  روحِ ماندگار " آزمايشگاه الكترونيك" باشد.

خداحافظ آقاى آجودانى، رفتنت بهانه اى شد براى مريم و گريستنش در دیدار بعدی با آزمايشگاه الكترونيك. خاطراتت در دلِ نسلهای دانشجویانِ برق شریف در تمام دنيا گسترده، و درس هاى اخلاق و تعهدت، دنيا را هر چند به اندازه یک برگ سبز جاى بهترى کرده.

اى كاش بر مزارت بنويسند

اينجا بزرگ مردی خفته 

كه به جای لعن تاريكى، 

در جای جایِ دنیا شمعی افروخته".


روحش شاد ویادش ماندگار

از طرف هیئت مدیره سوتا

فرزین رادکانی اردیبهشت 98


Copyright © SUTA. All Rights Reserved.
Powered by Wild Apricot Membership Software