Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATIONSalehi, Niloufar

SUTA Chapter / Country of Residence

Sweden


SUT Entrance Year

2009  (B.Sc.)

2014 (M.Sc.)


Department at SUT

Chemical/ Petroleum Eng.  -  Energy Eng.


Current Field of Industry

Research and Education

Short Bio

من نیلوفر صالحی هستم، متولد و بزرگ شده شهسوار (تنکابن)، شهر مرکبات ایران! موقعیت جغرافیای این شهر زیبا در غرب مازندران، نزدیکی گویش شیرین مردمانش به شرق گیلان و تنوع و ترکیب فرهنگ غذایی این شهر دوست داشتنی، شهسوار را به گمان من به حبل المتین دو استان زیبای مازندران و گیلان تبدیل کرده و من همیشه خود را یک شمالی نامیده ام که هم با کیی پلا (کدوپلو) به وجد می آید و هم باقلاقاتق!

از صحبت های دلتنگ کننده که بگذریم، من در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب در رشته های مهندسی شیمی (ورودی 1388) و سیستم های انرژی در دانشگاه صنعتی شریف (ورودی 1393) به تحصیل پرداختم. بعد از دفاع از پایان نامه ارشد در زمینه ارزیابی سیستم های بازیافت پسماند جامد شهری از طرف پژوهشکده انرژی شریف دعوت به کار شدم و به مدت یکسال در این مرکز به فعالیت تحقیقاتی پرداختم. در حال حاضر دانشجوی دکترای دانشگاه کی تی اچ  در استکهلم، سوئد هستم و در زمینه  Circular Economy و کمک به پیاده سازی این مفهوم در صنایع مشغول به کار هستم.

My name is Niloufar Salehi and I was born in Shahsavar (Tonekabon), a small, beautiful, delicious city in Mazandaran. I call myself Shomalian Girl as I strongly feel attached to both Mazandaran and Guilan since we have a lot in common in food, culture, dialect, etc.

I am currently a Ph.D. Student at the Production Engineering Department at KTH Royal Institute of Technology, Sweden, working on Circular Economy and its implementation in Manufacturing Systems in a European project called ReCiPSS (Resource-efficient  Circular Product-Service Systems). I got my B.Sc. in Chemical Engineering (2013) and M.Sc. (2017) in Energy Systems Engineering both from the Sharif University of Technology.


Previous Volunteer Experiences

ریاست هیات مدیره سوتای سوئد ( سپتامبر 2020 اکنون)

مسئول برگزاری سیمنارهای علمی (زنگ انرژی)، گروه علمی پویش، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف (دسامبر 2014 دسامبر 2015)

مسئول امور مالی، گروه فوق برنامه کیمیا، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف ( آوریل 2011 آوریل 2012)

عضو کیمته اجرایی چهارمین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف (ژانویه   فوریه 2012)

عضو کیمته اجرایی بیستمین کنفرانس ملی صنایع غذایی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف (اکتبر   نوامبر 2011)

  ·       President (Sep. 2020 – Present)

  SUTA Sweden

  ·       Scientific Conferences Organizer (Dec. 2014 –Dec. 2015)

  “Pouyesh” Scientific Group, Energy Engineering Department, Sharif University of Technology

  ·       Treasurer  (Apr. 2011 –Apr. 2012)

  “Kimia” Scientific Group, Chemical Engineering Department, Sharif University of Technology

  ·       Student Executive Committee Member

  o   4thNational Conference of Health, Safety and Environment, Chemical Engineering Department, Sharif University of Technology (Jan. –Feb. 2012)

  o   20thNational Food Conference, Chemical Engineering Department, Sharif University of Technology (Oct. –Nov. 2011)


  Statement of Purpose to Join SUTA

  به عنوان یکی از فارغ التحصیلان سالهای اخیر دانشگاه صنعتی شریف و از نسل گذار دوستی های دنیای واقعی به دنیای مجازی، پتانسیل های انجمن دانشگاه شریف (سوتا) را بیش از برقراری ارتباط بین فارغ التحصیلان و هم دانشگاهی ها می دانم، چرا که امروزه به همت انواع شبکه های مجازی این امر ممکن شده است. حضور فارغ التحصیلان دانشگاه در سراسر دنیا و زمینه های آکادمیک و صنعتی متفاوت، فرصت های بی شماری را برای برپایی کارگاه ها، دوره ها و مشاوره های شغلی، تحصیلی، منتورشیپ و کارآفرینی فراهم می آورد .

  اگرچه مشاهدات اخیر من از اتفاقات رخ داده در انجمن نشان داد که پیش از به فعل درآوردن هرکدام از این پتانسیل ها نیاز به رفع موانعی است که سوتا را از حرکت به سمت دموکراسی و قانون مداری باز داشته است. تجربه کار در هیات مدیره سوتای سوئد با اساسنامه ای مستقل، دموکراتیک و ثبت شده در سوئد به من ثابت کرد که میتوان از نسل ها و با دیدگاه های متفاوت در کنار هم کار گروهی دلچسب و موثری رقم زد. اساسنامه سوتای سوئد مجمع عمومی را بالاترین ارگان تصمیم گیری آن میداند که در ابتدای هر دوره دوساله بازرسان و مسئولان انتخابات آینده را تعیین میکند. بدین ترتیب استقلال هیات انتخابات و شفافیت و نظارت بر عملکرد اعضای هیات مدیره با حضور بازرسان تضمین می شود. شاید دلگرمی به همین نقاط قوت اساسنامه باعث اعتماد و میدان دادن به جوانترها شد، چرا که در نهایت این خرد جمعی ست که تصمیم میگیرد .
  من معتقدم با اصلاح اساسنامه در جهت تمرکز زدایی قدرت از هیات مدیره، تعریف دقیق مجمع عمومی به معنی نظارت و حضور اعضا، اضافه کردن بازرس و توانمندسازی هرچه بیشتر شاخه ها این محیط دموکراتیک و آرام در هیات مدیره مرکز هم قابل دستیابی است. مجموعه این ها دلایل کاندید شدن من برای دوره یازدهم هیات مدیره سوتا است.

  As a relatively new graduated student from the Sharif University of Technology, I feel the need of revising part of SUTA's activities and goals. Being in contact with our classmates and friends is valuable but has been already facilitated through the countless available social media. We have more potential than just connecting to our friends and gathering. We need to exploit these potentials to nurture our members' relationships all over the world by developing mentoring programs, career-building tools, and education opportunities.

  However, what I observed recently in SUTA showed that the first and foremost step is to move to a democratic association that respects all members' rights and provides a collaborative environment. My learnings and experiences in the Board of SUTA Sweden proved that with a democratic bylaw it is possible to work effectively in a team even with different opinions. SUTA Sweden’s annual meeting is considered as the highest decision body that can guarantee the transparency of board activities and dependence of the election board by electing the auditors and election board.

  I believe SUTA needs to revise its bylaw aiming to move toward authority decentralization. We must trust central authorities or entities but when they cannot maintain the order and structure, this trust will be broken, as it is currently! Therefore, it is essential to define the annual meeting as the highest decision body in SUTA, add auditors and empower the chapters to create value and trust.


  Intended Volunteer Hours per Week

  2-5 hrs/ week


  © SUTA 2021. All Rights Reserved.
  Powered by Wild Apricot Membership Software