Log in

Sharif University of
Technology ASSOCIATION

بیانیه انجمن سوتا درباره اتفاقات اخیر ایران پس از قتل مظلومانه مهسا امینی

September 24, 2022 20:51 | Mahboob Bolandi (Administrator)

مردم عزیز  ایران،


انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا) تظاهرات اخیر هموطنان در اعتراض به قتل مظلومانه و غم انگیز دختر ایران، مهسا امینی را با نگرانی دنبال میکند. این انجمن ضمن محکوم کردن تبعیض علیه زنان و تحقیر آنان به بهانه اعمال حجاب اجباری انزجار خود را از برخورد خشونت امیز با معترضین و دستگیری آنان اعلام میدارد.

آزادی انسانها در اعتقاداتشان، سبک زندگی، و امکان اعتراض و آزادی بیان از حقوق اولیه بشر  است که باید توسط هر حکومتی رعایت شود. باور داریم ریشه ظلمی که بر زنده یاد مهسا امینی رفته در قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه‌ای است که بر نیمی از شهروندان سرزمینمان روا شده و‌ لذا خواهان برچیده شدن هر چه سریعتر چنین قوانینی هستیم.

این انجمن همچنین از تمام اعضای نیروهای مسلح میخواهد که از دست بردن به خشونت در بر‌خورد با اعتراضات هم‌میهنان خود اجتناب کنند و سلاح‌های خود را به سمت هم‌وطنان، همشهریان، و همسایگان معترض خود نشانه نروند.

به امید ‌فردایی بهتر‌ که‌ در آن همه اقشار جامعه با رواداری و احترام به عقاید و سبک زندگی یکدیگر در مسالمت و آرامش زندگی کنند.


انجمن دانشگاه صنعتی شریف (سوتا)© SUTA 2000-2022. 
All Rights Reserved.
Powered by Wild Apricot Membership Software